Informacje dodatkowe

POLITYKA COOKIES W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NARWI

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Polityka cookies

 

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg   Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Narwi

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg   Informacja o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawa Bankowego

 

 

POLITYKA INFORMACYJNA

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Polityki Banku Spółdzielczego w Narwi

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału według stanu na dzień 31.12.2021 r.

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Załącznik nr 1

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Załącznik nr 2

 

 

REKLAMACJE

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Załącznik 1. Zgłoszenie reklamacji

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Załącznik 2. Zgłoszenie reklamacji karty 

 

 

 

Regulamin mojeID

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Regulamin wydawania środków identyfikacji elektronicznej i przekazywania informacji w ramach mojeID

 

 

System kontroli wewnętrznej

Zarząd Banku prezentuje w sposób syntetyczny opis systemu kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Narwi, który  zostaje udostępniony w związku z wykonaniem obowiązku zawartego w treści rekomendacji 1.11 Rekomendacji „H” Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach, wydanej Uchwałą Nr 141/2017 KNF z dnia 25.04.2017 r. (Dz. Urz. KNF 2017.7).

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  System kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Narwi

 

Polityka unikania konfliktów interesów

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg  Polityka unikania konfliktów interesów